Vzdělávací materiály

Řízení křižovatky policistou

Mnoho řidičů netuší, co znamenají jednotlivé pokyny příslušníka při řízení křižovatky. S něčím takovým se setkávají vzácně, např. při povodních nebo dopravních nehodách. Málokdo si uvědomí, že policista v křižovatce je nadřazen dopravním značkám i světlům semaforu. A tak řidiči zastavují, protože se podle dopravní značky domnívají, že nemají přednost, přesto, že jim policista ukazuje volno. Nebo zastavují před přechodem, přesto, že chodci mají v té chvíli od policisty "červenou". Nebo objíždějí policistu při odbočování vlevo. Oříškem je tzv. trojstranná uzávěra. Ale všechno je to v zákně a měli bychom to znát.

 

Pokyny policistů je nutné sledovat, protože jsou nadřazeny dopravním značkám, stejně tak semaforům, a to i v případě, že v době řízení provozu policisty fungují. Taková situace může nastat v době, kdy se policie snaží tímto způsobem usměrnit dopravu. Zkušený policista totiž dokáže zajistit daleko větší plynulost průjezdu křižovatkou z jednotlivých směrů než sebelépe naprogramované semafory, tedy pokud samotní řidiči jeho pokyny chápou a dodržují je.

 

Samotné zahájení řízení provozu policistou dává strážník najevo tím, že při vstupu do křižovatky kráčí s rukou vztyčenou nad hlavou nebo se vztyčenou rukou se směrovníkem. Na takový pokyn by všechny vozidla měla zastavit a sledovat další pokyny policisty, který ukáže, jaký směr pustí. Vedle řidičů se pak pokyny musí řídit i chodci.

 

Vedle policistů přitom provoz může řídit i vojenský policista nebo příslušník vojenské pořádkové služby, který při řízení provozu užívá směrovku nebo zastavovací terč. V případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, může provoz usměrňovat i strážník městské policie nebo příslušník Hasičského záchranného sboru ve služebním stejnokroji.

 


"Stůj!"

pro řidiče přijíždějící směrem k čelu nebo zádům policisty.

 


"Pozor!" pro všechny řidiče

"Pozor!", vztyčí-li policista paži nebo předloktí pravé paže se směrovkou; řidič jedoucí ze směru, pro který byl provoz předtím zastaven, je povinen se připravit k jízdě; řidič jedoucí ve směru předtím volném je povinen zastavit vozidlo; je-li však již tak blízko, že by nemohl bezpečně zastvit, smí pokračovat v jízdě.

 


"Volno" pro řidiče přijíždějící směrem k pravému nebo levému boku policisty

"Volno" pro směr, ke kterému stojí policista bokem; řidič může pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo.

 


"Stůj!" pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku policisty

"Volno"

Pro řidiče přijíždějící směrem k levému boku policisty odbočující vpravo nebo vlevo.

Pro řidiče přijíždějící směrem k čelu policisty, pokud odbočuje vpravo.

Pro chodce přecházející za zády policisty.

 

Tzv. Trojstranná uzávěra

 


"Zpomalit jízdu!""Zrychlit jízdu!"

 

Ke zdůraznění svého pokynu může policista užít znamení píšťalkou. Policisté mívají také píšťalku, kterou se domlouvají v případě, že jich provoz řídí více. Píšťalkou rovněž upozorňují na změnu směru jízdy nebo zdůrazňují své pokyny, a to hlavně pro zmatkující řidiče.

 

Kdo ještě je oprávněn řídít dopravu?

 

  • Strážník obecní policie je oprávněn pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v součinnosti s policií. Při usměrňování provozu používá strážník pokyny stanovené pro řízené provozu policisty.
  • Vojenský policista a příslušník vojenské pořádkové služby, který při řízení provozu na pozemních komunikacích užívá směrovku nebo zastavovací terč.
  • Příslušník Hasičského záchranného sboru ve služebním stejnokroji s označením příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru je oprávněn usměrňovat pokyny provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné v souvislosti s řešením mimořádné události, a není-li přítomen policista nebo strážník obecní policie. Při usměrňování provozu používá pokyny stanovené pro řízení provozu policisty. Obdobné oprávnění má člen nebo zaměstnanec jednotky požární ochrany při řešení mimořádných událostí.
Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message