Title
Kdy volat linku 112
Article photo

V případě nenadálých událostí je možné volat některou z tísňových linek, které jsou provozovány na našem území.

Univerzální číslo pro celou EU

Především je to jednotné evropské číslo tísňového volání 112, což je univerzální telefonní číslo, které funguje jednotně v celé Evropské unii a je zaváděno i v dalších státech. Toto číslo je možné volat z pevných telefonních sítí i z mobilních telefonů, a to zdarma, kdykoliv se dostanete do tísňové situace. Linku 112 je možné volat z mobilu i bez vložené SIM karty, a v případě, že neznáte svou polohu, může být váš mobilní telefon lokalizován i v terénu.

Na číslo 112 je možné volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů, než je ten, se kterým máte uzavřenu smlouvu, například v zahraničí se dovoláte pomoci i bez aktivovaného roamingu, nebo pokud by v tuzemsku neměl váš operátor v daném místě pokrytí signálem. Na toto číslo můžete také volat i přes zamknutou klávesnici mobilního telefonu. Operátoři linky 112 dokáží odbavit tísňové volání v češtině, angličtině, němčině a dalších světových jazycích.

Pozor na zneužití této linky

Operátoři tísňových linek mají bohužel negativní zkušenosti se zneužíváním linky 112, buď nějakými vtipálky, či přímo s jakýmsi škodolibým záměrem. Operátoři se také často setkávají s tím, že rodiče dají malému dítěti nahraní starý neaktivní telefon. Bohužel si neuvědomují, že telefon i v tomto stavu umožňuje vytočení tísňové linky, což se dítěti vesele mačkajícímu svítící tlačítka také velmi často podaří. Hovory na tísňovou linku mnohdy nevědomky zneužívají například i dospělí, kterým se zablokuje telefon. Pokud majitel přístroje zadá špatný PIN kód několikrát po sobě, mobil se zablokuje, ale na displeji se mu může objevit nápis tísňového volání. V naději rychlého vyřešení problému pak tito lidé neváhají a volají o pomoc. V tomto případě se však nedovolají svému operátorovi, aby jim pomohl, ale volají právě na linku 112. Všichni výše uvedení by měli mít na paměti to, že u linky 112 je vždy identifikováno číslo volajícího, případně IMEI mobilního telefonu;  vždy dochází k předání údajů o lokalizaci polohy volajícího a každé volání je možné zpětně dohledat a o všem jsou vedeny záznamy. Navíc za zneužití tísňové linky je také možné uložit sankci čítající stovky tisíc korun…

Národní čísla linek tísňového volání platí i nadále

Linka tísňového volání 112 má pomáhat volajícím v případě jejich ohrožení a  je určeno také k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS. Pokud je ale zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání (150, 155, 158, 156), a to za předpokladu, že toto číslo znáte.

Pro připomenutí:

150    Hasičský záchranný sbor ČR
155    Zdravotnická záchranná služba
158    Policie ČR
156    Obecní (městská) policie

Například podle zdravotníků je v případě nutnosti přivolání zdravotnické záchranné služby k událostem s postižením zdraví vždy nejlepší použít linku 155. Při volání na linku 112 dochází k přepojování na konkrétní složku integrovaného systému a může tak nastat určité zpoždění. Pokud volající potřebuje například pomoc pacientovi se zástavou srdce, je lepší volat přímo záchranářům na 155, kde se dovolá přímo zdravotníkovi, který mu může ihned poradit, jak pacientovi pomoci.

Volání na čísla 150, 155, 156 a 158 je také bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit.

Jak volat na tísňovou linku?

Když voláte na tísňové číslo, v klidu řekněte: 

  • -    Co se stalo a jestli se někdo zranil.
  • -    Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici.
  • -    Řekněte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
  • -    Nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky.
  • -    Udělejte, to, co operátor říká.

Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na jeho případné doplňující dotazy. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“.

###message