Title
Jízda v protisměru.
Article photo

Pozor, auto v protisměru!

I přesto, že by měly být nájezdy na dálnice a rychlostní komunikace, stejně jako sjezdy na těchto silnicích, dostatečně označeny, se stává, že se řidič dostane do protisměru. Důvody mohou být různé, chyby se jednoduše stávají a nezkušený, nebo unavený, případně dezorientovaný řidič si prostě splete nájezd a neštěstí je na světě. Horším případem je, pokud řidič najede do protisměru zcela vědomě. Zde jde především o narušené jedince, ve většině případů ještě pod vlivem některé z omamných látek.

Silniční sjezdy a nájezdy jsou někdy hodně zapletené a řidič se může dostat do situace, že ani pořádně neví, jestli je silnice jednosměrná, či obousměrná. Do ještě složitější situace se může dostat v noci, kdy má omezený rozhled jen na plochu, kterou osvítí světlomety vozu. V obdobných místech by bylo vhodné, aby případný nájezd třeba na dálnici byl výrazně označen, a to i nad rámec daný předpisy. Dobře to mají vyřešené například v Rakousku, kde jsou před nájezdem ve špatném směru umístěné velké cedule v reflexní barvě s obrázkem dlaně a nápisem „Stop – špatně“. A třeba i v USA je u každého sjezdu obrovská cedule s nápisem „špatná cesta“.

Co dělat, pokud najedu do protisměru?

Pokud řidič vjede na dálnici do protisměru, většinou je dezorientovaný a nějakou chvíli mu trvá, než si uvědomí, v jaké je vlastně situaci. Jednoznačně je to ale situace, která je velmi nebezpečná a mnohdy končí s fatálními následky. Řidič by v tomto případě měl okamžitě rozsvítit dálková i výstražná světla, aby na sebe upozornil přijíždějící řidiče. Měl by zpomalit, a pokud to bude jen trochu možné, bezpečně přejet do odstavného pruhu nebo na krajnici po levé straně. Posádka by měla okamžitě opustit vozidlo, při vystupování by měli mít všichni oblečenu reflexní vestu a měli by se dostat za svodidla do bezpečné vzdálenosti. Pokud to situace umožní, měl by být také v dostatečné vzdálenosti umístěn výstražný trojúhelník- v tomto případě před vozidlem. A co nejdříve by měla být kontaktována policie.

Co nikdy nesmíme udělat!

V žádném případě se při vjetí do nesprávného směru nesmí řidič pokoušet otáčet na dálnici a ani jet v protisměru k nejbližšímu sjezdu. Za přestupek - couvání, otáčení nebo jízdu v protisměru na dálnici je v rámci bodového systému přičteno 7 bodů. Hrozí zde sankce v rozmezí 5 -10 tisíc korun a dále hrozí i zákaz činnosti, a to konkrétně na 6 měsíců až 1 rok.

Mýtné brány by měly auto v protisměru detekovat

Pro to, aby byla v co největší míře zajištěna bezpečnost provozu, je na některých našich dálnicích využívána infrastruktura mýtného systému, která dokáže detekovat vozidla v protisměru. Varování před vozem v protisměru pak motoristé dostanou na informačních tabulích přímo u dálnic nebo prostřednictvím některých médií. Inteligentní čidla a senzory na mýtnicích vyhodnocují, jakým směrem se vozidla pohybují. Jakmile systém zjistí pohyb auta v nesprávném směru, vyšle signál do centra řízení dopravy, kde pomocí dohledových kamer bleskově ověří okolnosti a vyhlašují poplach. Zároveň je zobrazováno varování řidičům na nejbližších informačních tabulích ve formě slovního varování a jednoduchého symbolu. Zpráva o nebezpečí se kromě toho k řidičům dostává prostřednictvím mimořádných hlášení některých médií. Současně dochází k přenosu informace k záchranným složkám, především pak k policii, která přímo v terénu nešťastníka zastaví, nebo provede další opatření k minimalizaci následků.

Co dělat, když vidím auto v protisměru?

Dostat včas informaci o vozidle v protisměru je většinou klíčové pro minimalizaci případných následků. Policie doporučuje řidičům dbát zvýšené opatrnosti, snížit rychlost a řádně sledovat situaci v silničním provozu před sebou. Zkomplikovat situaci by mohlo jakékoliv nečekané manévrování mezi jízdními pruhy či dokonce zastavení u krajnice. Není totiž jasné, ve které části dálnice se bude “pomýlené” vozidlo pohybovat. A také nevíme, kdo z ostatních účastníků provozu o autě v protisměru ví.

Pokud si řidiči všimnou vozidla v protisměru, měli by, pokud to situace dovolí, neprodleně zavolat policii.

Do protisměru se můžete dostat i ve městě

Vjet špatně do jednosměrky je celkem jednoduché i ve městě. Dochází k tomu například, pokud jsou značky schované za vysokými vozidly nebo někde zarostlé v křoví. Stát se to může i tam, kde je hodně široký zelený pás mezi jednotlivými směry a řidič se špatně zorientuje. To, jestli omylem nevjel do protisměru, může řidič zjistit třeba i podle značek. Pokud jsou i ty umístěné napravo podél silnice otočené naopak, tak jedete špatně. Obdobně může napovědět i vodorovné značení na silnici, případně i auta parkující u kraje vozovky.

 

 

###message