Články

Jak řídí ženy a muži?
Article photo

Pokud se podíváme na nehody, které způsobují řidiči na silnicích, tak muži obecně vykazují přibližně dvakrát vyšší míru nehodovosti (na jeden tisíc řidičů) a svou první nehodu absolvují v mladším věku než jejich ženské protějšky. Příčinou bývá především rychlejší jízda a menší respekt k pravidlům silničního provozu. Obecně jezdí muži riskantněji.

Z celkové populace EU tvoří ženy 51 %, avšak z celkového počtu usmrcených na silnicích je to pouze 24 %. Tento podíl se prakticky již dvě dekády nemění. Obecně je v evropských státech 55 % řidičů mužského pohlaví, 45 % tvoří ženy. Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) uvádí, že pokud by všichni ve svých konkrétních zemích užívali silnice tak bezpečně jako ženy, poklesla by úroveň mortality dopravních nehod na hodnotu o zhruba 20 % nižší, než v průměru činí u Švédska, Velké Británie a Nizozemska (tedy států s nejpříznivějšími statistikami dopravních nehod).

Pokud se jedná o dopravní nehody, muži častěji havarují v zatáčkách, za snížené viditelnosti a při předjíždění. Ženy naopak nadprůměrně často havarují na křižovatkách (důvodem bývá chyba při vyhodnocení dopravní situace). Ženy méně často porušují bezpečnostní předpisy a méně často havarují – podobně je tomu při úrazech doma a na pracovištích. Ženy ve věku 25-59 let jako chodci méně často přecházejí na nebezpečných místech. Naopak u mladších i starších žen lze zaznamenat chování podobné jejich mužským protějškům. Projekt SARTRE4 také došel k závěru, že ženy vykazují daleko pozitivnější vztah k omezovačům rychlosti, záznamovým zařízením monitorujícím výkon řidiče, alkozámkům a zařízením určeným k detekci únavy řidiče.

Evropský projekt DRUID konstatuje, že problémy s alkoholem a drogami za volantem mají především muži. Nejvíce incidentů pod vlivem alkoholu vykazují (bez ohledu na pohlaví) jedinci ve věku 35-49 let a dále pak osoby ve věku 50-64 let. Nejnebezpečnější je alkohol pro muže ve věku 25-35 let. Naopak především starší ženy-řidičky mívají problémy s užíváním psychoaktivních látek, a to především za dne. Téměř dvakrát více mužů je přesvědčeno, že po požití alkoholu mohou řídit bezpečně, pokud pojedou opatrně.

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message