Články

Hasicí přístroj v automobilu je rozumná volba
Article photo

Přestože hasicí přístroj nepatří u nás k povinné výbavě osobního vozidla, je vhodné si jej do auta pořídit. Shodují se na tom hasiči i odborníci na bezpečnost silničního provozu.

Investovat několik stokorun do hasicího přístroje vhodného do automobilu se vyplatí, protože dokáže zabránit velkým škodám na majetku, ale i na životech. Při jeho použití můžete vozidlo zachránit, nebo alespoň zpomalit rychlost rozhoření požáru, a umožnit tak záchranu posádky vozu, nebo nákladu.

Jaké jsou nejčastější příčiny požáru?

Zahoření v motorovém prostoru nebo i v kabině je možné uhasit relativně snadno právě v počínající fázi. Nejčastěji se jedná o závady na palivovém systému nebo různé netěsnosti. Objevují se ale rovněž zkraty na vodičích akumulátoru, zkraty elektroinstalace po neodborné manipulaci, vznícení mastnot od rozehřátého výfuku apod. Jinou kapitolou jsou pak požáry úmyslně založené. Požár vozidla nemusí nutně potkat právě vás, ale může se stát, že pomůžete někomu jinému, kterému tak zachráníte přinejmenším jeho majetek. Ruční hasicí přístroj, který najdeme ve vozidlech, je určen především pro uhašení vznikajícího požáru. Požár motorového vozidla postupuje velmi rychle. Je proto důležité začít hasit co nejrychleji. Pokud se nám nepodaří ručním hasicím přístrojem uhasit začínající požár, plameny naberou na síle a vozidlo může být kompletně zničeno ohněm již třeba během dvou až pěti minut.

Jaký je nejvhodnější?

Pro umístění do osobního automobilu je vhodný práškový hasicí přístroj. V prodeji je jich celá řada v nejrůznějších velikostech. Měli bychom zvolit ten s nejméně jedním kilogramem náplně, vhodnější však je dvoukilový, který má již dostatečnou náplň na zmírnění plamenů a někdy i na uhašení začínajícího požáru. Kvalitní práškový hasicí přístroj má celkem vysokou účinnost. V případě, že hasicí přístroj máme v soukromém vozidle, tak nepodléhá povinné servisní prohlídce, která by jinak měla proběhnout jednou za rok. V nabídce jsou i hasicí spreje, které nemají vlastnosti ručních hasicích přístrojů. Je to dáno především menším množstvím jejich náplně. Přesto může i hasicí sprej zachránit vozidlo, případně zpomalit rychlost rozhoření požáru.

Mějte ho po ruce

Pokud se tedy rozhodneme pro koupi ručního hasicího přístroje do vozidla, měli bychom se také postarat o jeho umístění. Vhodné je připevnit jej například pod sedačku, nebo na jiném dobře dostupném místě, třeba v zavazadlovém prostoru. Rozhodně by neměl být zarovnaný zavazadly a dalšími věcmi, aby byl co nejrychleji k dispozici. V případě požáru jde opravdu o sekundy.

A ještě jedna poznámka. V některých zemích za našimi hranicemi je výbava hasicím přístrojem povinná. Sice by všude v Evropě mělo platit, že vůz má být vybaven podle předpisů země, ve které je přihlášen k provozu, ale dohadujte se někde s policistou, který vás bude kontrolovat, navíc v jazyce, který vám není zcela vlastní. I to může být rozhodujícím faktorem při naší volbě, zda si hasicí přístroj do automobilu pořídit. 

 

Několik zásad při požáru vozidla

Požár vždy ohlaste telefonicky hasičům na číslo 150, případně využijte linku 112. Poté se řiďte instrukcemi operačního pracovníka.

 

- Při jakémkoli podezření na požár – kouř, je cítit že se něco pálí apod. – je třeba co nejrychleji a bezpečně zastavit.

- Vypněte motor, a pokud je vozidlo vybaveno odpojovačem baterie, vypněte ji. Již to mnohdy stačí, pokud požár vzniká od zkratu v elektroinstalaci.

- Většina požárů vzniká v motorové části nebo od rozpáleného výfuku.

- Opusťte vozidlo a s připraveným hasicím přístrojem vůz prohlédněte. Zjistěte, kde požár vznikl – stačí pohled pod vozidlo od zadní části až dopředu pod motor. Nezapomínejte na svou bezpečnost a oblékněte si před vystoupením z vozu reflexní vestu.

- Pokud se potvrdí požár či žhnutí, všichni by měli co nejrychleji opustit vozidlo; měli by se přesunout do bezpečné vzdálenosti a mimo silnici.

- Pokud hoří motorový prostor a máte hasicí přístroj, nikdy zcela neotevírejte kapotu! Haste nejprve jen s lehce pootevřenou kapotou motoru, abyste zabránili přístupu vzduchu. Pozor na popálení od rozžhavené kapoty! Hašení provádějte na zasažená místa.

- Nemáte-li hasicí přístroj k dispozici, lze použít na hašení zasaženého místa deku, kabát, či něco jiného, co by zabránilo přístupu vzduchu, a požár se tak nemohl šířit. To platí jen v případě, že se jedná o začínající požár, ve stadiu žhnutí či malého zahoření.

- V případě požáru většího celku, nebo nejste-li schopni požár uhasit, či nemáte-li dostatek hasicích prostředků, počkejte na příjezd požární jednotky v bezpečné vzdálenosti.

- Pokud to je možné, snažte se odklonit projíždějící vozidla, ale vše záleží na situaci a místě požáru. Bezpečnost vaše i ostatních účastníků je nejdůležitější.

- Dojde- li k požáru vozidla následkem dopravní nehody, situace je podstatně složitější a přednost má vždy záchrana lidských životů.

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message