Vzdělávací materiály

Dopravní nehoda

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod, při kterých došlo k usmrcení, patří nepřiměřená rychlost, nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti v jízdě a nesprávné předjíždění. Tyto příčiny bývají často umocněny také bezohledností, nepozorností, či nedostatkem znalostí a zkušeností řidiče.

Stanete-li se účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, obvykle je to pro všechny zúčastněné velký šok a psychická zátěž. Proto je vhodné mít v hlavě jasnou představu co dělat a na co si dát pozor.MODELOVÁ SITUACE – vážná dopravní nehoda se zraněním osob

1. Zachovejte klid a nepropadejte panice. Zorientujte se v prostoru, ve kterém se nacházíte. Rychlým pohledem okolo sebe zhodnoťte celkovou situaci.

2. Zjistěte, zda jste schopen se hýbat a opustit prostor (vozidlo). Nalezněte místo, kudy budete moci vozidlo opustit. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu.

3. Pokud běží motor a máte v dosahu klíček zapalovaní, vypněte motor. Pokud necítíte unikající benzín, zapněte varovná světla.

4. Co nejdříve označte viditelně místo dopravní nehody (výstražný trojúhelník, zapnutí varovných světel. Chráníte tak zejména sami sebe, ale i ostatní.

5. Zjistěte stav osob, které s vámi cestovali ve vozidle, zda jsou při vědomí, zda komunikují, stav jejich zranění, zda jsou schopni se hýbat. Mluvením se je snažte uklidnit.

6. Pomozte ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo a pokud máte k dispozici další reflexní vesty, oblečte jim je. Všechny osoby nasměrujte mimo dopravní rizikový prostor, do přiměřené vzdálenosti v protisměru jízdy od havarovaného vozidla mimo vozovku (za svodidla).

7. Využijte své organizační schopnosti k zajištění místa nehody a pomoci zraněným – pokud je to možné poproste ostatní nezraněné nebo lehce zraněné, aby vám pomohli, rozdělte úkoly.

8. Přivolejte pomoc. Tísňová linka záchranné služby – 155, hasiči – 150, policie – 158, nebo centrální číslo 112, případně využijte mobilní aplikaci Záchranka.9. Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně, uveďte jméno a příjmení, popište co nejpřesněji místo, kde se nacházíte (silnice z X do Y + jméno nejbližší obce, kterou víte, kilometrovník, pokud nevíte přesné místo, tak alespoň orientační záchytné body v krajině (silo, kostel, železnice, skály, apod.). Ve městě uveďte jméno ulice a číslo domu v blízkosti. Formulujte, co se stalo: dopravní nehoda vozidla se zraněním nebo srážka dvou vozidel atp., celkový počet zúčastněných osob, počet zraněných s přibližným rozlišením zranění, odpovězte co nejpřesněji na další otázky dispečera a řiďte se jeho pokyny.

10. Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám, jako první se snažte zajistit základní životní funkce (krevní oběh, dýchání, vědomí), využijte lékárničku. Tepenné krvácení zastavte přímým tlakem ruky/prstů na ráně, tlakovým obvazem, případně zaškrcením nad ránou směrem k srdci.

11. Pokuste se vyprostit zaklíněné osoby z vraku vozidla. Pokud to není bezpodmínečně nutné k zajištění bezpečnosti (např. hrozba požáru), nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře.

12. Do příjezdu záchranných složek oživujte zraněné, s ostatními se snažte komunikovat, aby neupadli do šoku. Případně pomozte zvířatům, která byla účastníky nehody.

13. Pokud to umožňuje situace, zajistěte majetek proti jeho dalšímu poškození nebo krádeži.

14. Zajistěte svědky, stopy (důkazy), které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody.


BÝT VIDĚN!!!

Pro bezpečnost posádky dvě velmi praktické součásti vybavení vozidla, okolo kterých pořád řada lidí nemá jasno. Jakou má mít barvu reflexní vesta a kde má v autě být? A jak daleko od auta má stát výstražný trojúhelník?

Abyste mohli co nejbezpečněji umístit za odstavené nebo havarované vozidlo výstražný trojúhelník, musíte si obléct výstražnou vestu. Protože vás má vesta učinit pro ostatní řidiče viditelnější, a tím vás chránit, musíte si ji obléct před tím, než z auta vystoupíte. Proto ji musíte vozit uvnitř auta, a ne v zavazadlovém prostoru! Pokud skutečně nastane situace, že si potřebujete vestu obléct, nezapomeňte také pustit výstražné blikače. Vesta musí splňovat normu EN 471, nebo EN ISO 20471, což není samoúčelná buzerace. Splnění normy garantuje její potřebné vlastnosti ve schopnosti odrážet světlo, ale i to, jak dlouho si své vlastnosti zachová.

V tuzemsku může mít vesta oranžovou nebo žlutou barvu, ale pro cesty do EU volte pouze barvu oranžovou. Vyhněte se naopak barvě zelené či zelenožluté, které jsou vyhrazeny pro bezpečnostní složky.


VESTU BY MĚLI MÍT VŠICHNI

Podle nedávného průzkumu o nutnosti mít na sobě při vystoupení z auta na silnici reflexní vestu, vědělo 82 procent dotázaných. Ještě méně lidí má však jasno v tom, zda mají mít vestu i další členové posádky, kteří se pohybují po silnici.Zde však stačí vzít na pomoc logiku a nehledat za každou cenu správný postup v zákoně. Vesta má přeci snížit pravděpodobnost zranění. Proto by ji měli mít všichni, kdo se pohybují ve vozovce, a každý rozumný řidič by měl mít tolik vest, kolik je v autě míst.


VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK

U postavení výstražného trojúhelníku tápou řidiči ještě více než v případě reflexní vesty. Správně umístit by jej zvládlo jen 78 procent z nich. Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením, musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce.

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message