Title
Vytváření záchranářské uličky na silnicích prošlo změnou! Zopakujme si!
Article photo

Řidiči při dojíždění do kolon musejí nově, od 1.10.2018, vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem.  

Ulička se teď tvoří stejně jako v okolních evropských zemích. Nově uhýbají vozidla doprava ve středním a pravém krajním jízdním pásu a v tom nejrychlejším doleva. Záchranářská ulička se vytváří ve středním pruhu.

§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích:

„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

###message