Title
Stromy jsou krásné, ale pozor na ty u silnice
Article photo

Když Marie Terezie nechala sázet stromořadí okolo hlavních cest, aby pochodující útvary vojáků a projíždějící kočáry byly v příjemném stínu, jistě netušila, že se v současnosti okolo těchto dnes již mohutných pamětníků dob minulých budeme řítit mnohakilometrovými rychlostmi.

Stromy okolo silnic přispívají ke smutným statistikám

Stromy lemující silnice s mohutným rozvojem motorizace začaly nejednou přispívat k zápisům do smutných statistik tragických dopravních nehod. Stromy sice bývají málokdy vlastní příčinou nehody, ale pokud už k ní dojde, stávají se v řadě případů klíčovým faktorem, který rozhodne o následcích. Riziko usmrcení při nárazu na strom, ale třeba i na sloup, je více než osminásobné v porovnání s tím, kdy k vyjetí mimo silnici dojde na místě bez pevných překážek podél ní. Statistiky udávají, že v roce 2016 si 2 697 srážek se stromy vyžádalo 75 lidských životů.

Nejen stromy, ale i další vegetace může být příčinou nehody

Je také řada nehod, kde stromy a vegetace obecně bývají jejich nepřímou příčinou. Jedná se o případy, kdy stromy, keře, vysoká tráva nebo polní plodiny rostou v místech, kde brání dostatečnému rozhledu. O jejich správnou údržbu by se měli starat především příslušní správci komunikací. Ne všude k tomu však dochází v dostatečné míře. A tak se může stát, že jedete po silnici, kde je vše okolo silnice perfektně vysekáno, a přejedete třeba hranice okresu a na nejbližší křižovatce už do ní přes vysokou trávu nevidíte. Další nebezpečí spočívá v tom, že stromy a keře způsobují střídání kvality povrchu silnice (například suchý a mokrý). Rovněž tak za slunného počasí může dojít ke střídání osvětlených a tmavých úseků silnice, což s sebou nese riziko možného přehlédnutí chodce, cyklisty či neočekávané překážky. Stromy rostoucí na krajnici také mohou narušovat konstrukci vozovky a vytvářejí tak terénní nerovnosti. Jejich následkem může dojít ke zhoršení stability jedoucího vozidla. Defekty povrchu vozovky mohou rovněž bránit odtoku vody, což může být příčinou smyku. V přebujelé zeleni se může také schovávat zvěř, která vběhne těsně před projíždějící vozidlo.

Ve vyspělých státech Evropské unie není počet stromořadí kolem silnic tak masivní, jako je tomu u nás. Například v Dánsku, Finsku a Švédsku je dokonce z hlediska bezpečnosti silničního provozu stromořadí kolem silnic zakázáno. V Německu a Rakousku mají předpisy nastavené jednotlivé země samostatně, i zde je v některých zemích stromořadí kolem silnic zakázáno. A pokud se vyskytuje, je zde většinou kryto svodidlem.

Se stromořadím prostě počítejte

Aleje a stromořadí jsou jedním z krásných prvků naší rázovité krajiny. Z důvodu bezpečnosti na mnoha místech již zcela zmizely. Případně se je správci komunikací snaží od silnice vysazovat v dostatečné a bezpečnější vzdálenosti. Každopádně by řidiči měli s přítomností stromořadí u silnic počítat a přizpůsobit tomuto faktu svůj styl jízdy. Především při jízdě po úzkých okreskách je třeba vyvarovat se jízdy na hraně. Do zatáček je potřeba raději najíždět s potřebnou rezervou. Při míjení se s protijedoucími vozidly se určitě vyplatí zmírnit tempo a raději počítat s možnou chybou některého z motorizovaných kolegů.

###message