Články

Říkám vám něco obytná a pěší zóna?
Article photo

Pro získání řidičského průkazu se bude rozšiřovat okruh otázek včetně specificky vytvořených animací a videí s reálnými situacemi z provozu. Část nových otázek si již zájemci mohli vyzkoušet a jedna z těch, která jim dělala problémy, se týkala problematiky pěší zóny.

Obytné a pěší zóny mají svá daná pravidla. A je pravdou, že i v v běžném provozu s nimi řidiči i ostatní účastníci provozu občas mají problémy. Obytné a pěší zóny jsou totiž specifické oblasti, kde by se řidiči měli chovat zcela odlišně než na běžné komunikaci. Jak už název napovídá, tak obytná ani pěší zóna není primárně určená pro auta. Podstatný rozdíl mezi obytnou a pěší zónou spočívá hlavně v tom, že do obytné zóny není vjezd nijak omezen, zatímco do pěší zóny smějí vjet vozidla vyznačená na dolní části značky “Pěší zóna”.

Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“. Pěší zóna je pak oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Pěší zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec pěší zóny“. V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, a to i v případě, že je například dosud opatřena obrubníky výškově oddělujícími chodník. Chodci ovšem musí vozidlům umožnit jízdu, což platí i pro děti hrající si v obytné zóně (v pěší zóně nejsou hry dětí na vozovce povoleny). Vzájemná ohleduplnost mezi chodci a řidiči je základním požadavkem a předpokladem dopravního zklidnění při respektování bezpečnosti a plynulosti provozu.

Do pěší zóny mohou vjet vozidla, která jsou vyznačena na spodní části značky (například zásobování, taxi, kola apod.) Navíc do zóny může být vjezd omezen časově. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“, vjíždět vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.

V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. Pokud je to nutné, musí vozidlo i zastavit. Nízká hranice nejvyšší dovolené rychlosti je předpokladem bezpečnosti provozu v zóně. Stanoveným podmínkám bude asi nejlépe vyhovovat rychlost jízdy odpovídající rychlosti chůze.

Je potřeba dávat si také pozor na fakt, že možnosti stání vozidel v zónách jsou omezeny jen na místa označená značkami pro parkoviště, zastavení pak není omezeno.

Při vyjíždění z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. Bohužel si někteří řidiči například myslí, že i při výjezdu ze zóny mají přednost zprava.

Podívejme se ještě na zmiňovanou situaci z připravované nové sady otázek pro adepty řidičského oprávnění. Jedná se o případ, kdy se řidič z výhledu chystá odbočit vlevo a otázka zní, jestli musí dát přednost v jízdě tramvaji. Řada těch, kteří si otázky vyzkoušeli, vyhodnotila situaci tak, že řidič odbočující vlevo je povinen dát přednost protijedoucím vozidlům při odbočování vlevo. A zde je poněkud chyták. Protijedoucí tramvaj totiž vyjíždí z pěší zóny, což bylo většinou přehlédnuto. Jak jsme již uvedli při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, a to včetně vjíždění z účelové pozemní komunikace, obytné a pěší zóny na jinou pozemní komunikaci musí řidič dát přednost vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci. Tedy všem vozidlům bez ohledu na to, zda odbočují či nikoliv. Takže v tomto konkrétním případě musí dát přijíždějícímu vozidlu přednost tramvaj. V praxi to pak ale může být všechno trochu jinak. A to v okamžiku, kdy se řidič automobilu nebude chtít přetlačovat s tramvají, což by nemuselo dopadnout zrovna dobře, a raději ji nechá projet.

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message