Články

Projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě.
Article photo

Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohrožení.

Představují 18% z celkové populace České republiky, ale jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod je více jak 24%! Očekává se, že v roce 2030 bude až 24% populace starší 65 let.

 

Informujte své seniory v okolí o projektu www.seniorbeznehod.cz.

Po celé České republice se uskuteční 300 edukativních přednášek formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací.

Projekt SENIOR BEZ NEHOD je financován z Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů.

Podívejte se do čtvrtletníku zpravodaje Senior bez nehod, který je součástí projektu Senior bez nehod. Zpravodaj je možné dál šířit v elektronické nebo tištěné podobě. Je určen pro všechny, kterých se problematika bezpečnosti chodců, cyklistů i řidičů dotýká. Bližší informace o projektu najdete na www.seniorbeznehod.cz.

Více informací zde.

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message