Články

Přibývá tragických nehod na železničních přejezdech
Article photo

O prázdninách při nehodách na přejezdech zemřelo 13 lidí a dalších 42 bylo zraněno.

U obou statistik jde o meziroční nárůst o více než 50 procent. Podle odborníků je nárůst těchto nehod způsoben zejména nepozorností, případně přílišným riskováním řidičů automobilů.

Opravdu to je nutné?!?

Česká republika disponuje jednou z nejhustších sítí železničních přejezdů v Evropě. Málokdo si uvědomí, že kinetická energie pouhé lokomotivy při rychlosti 10 km/h je shodná s kinetickou energií osobního automobilu jedoucího 73 km/h. Při srážkách pak hraje významnou roli brzdná dráha železniční soupravy, která je několikanásobně vyšší než brzdná dráha silničního vozidla. Potom tedy nepřekvapí, že závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážkách s vlakem ve srovnání s ostatními nehodami vykazuje více než 20x vyšší hodnoty!

Podle Evropské agentury pro železnice (ERA) z výzkumů vyplývá, že zavinění téměř 98 % nehod na železničních přejezdech jde na vrub špatného chování účastníků silničního provozu. Lidé, kteří umírají, většinou bydlí v blízkosti železniční trati či přímo inkriminovaného přejezdu. Nejčastějšími příčinami těchto nehod pak jsou - spěch (a argumenty jako „to stihnu“, „už dál nečekám“, „to se mně nemůže stát“, „vždyť tudy chodím několikrát denně“, „vím, kdy tudy vlaky jezdí“); nevěnování se situaci v silničním provozu („vůbec jsem si to neuvědomil“, „poslouchal jsem rádio“, „měl jsem na uších sluchátka a poslouchal jsem hudbu“ a dále pak nepovolené a nepřiznané telefonování za jízdy, zahloubání se do aktuálních údajů uváděných GPS navigací atp.); případně i momentální kondice řidiče (např. alkohol, únava, rozrušení).

Také Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. provedlo v létě a na podzim roku 2011 na vybraných železničních přejezdech průzkum chování uživatelů. Bylo zjištěno, že zatímco řidiči se nechovali v souladu s předpisy podle typu zabezpečení v 6 % - 50 % případů, u chodců to bylo cca 80 % - 90 %. Zákon o silničním provozu jednoznačně stanoví, jak se chovat při přejíždění či přecházení železničního přejezdu, rovněž tak jsou stanoveny citelné sankce pro případ nedodržení příslušných ustanovení zákona. V každém případě je třeba pamatovat, že vlak v případě nouze na místě nezastaví. Hmotnost vlaku bývá minimálně ve stovkách tun. Jeho brzdná dráha pak činí 800 až 1 200 metrů.

K 31. 12. 2018 bylo u nás evidováno celkem 7 858 železničních přejezdů, z nichž téměř polovina (3 720) byla zabezpečena pouze výstražným křížem, a 49 % přejezdů bylo na účelových komunikacích. Dle legislativy musí být v České republice železniční přejezdy chráněné, tedy pro účastníky silničního provozu zabezpečené. Na našich silnicích tak najdeme přejezdy „technicky zabezpečené“ přejezdovým zabezpečovacím zařízením a „technicky nezabezpečené“, respektive zabezpečené pouze výstražným křížem.

V letošním roce máme už 26 obětí na přejezdech...

Jedna z posledních nehod kamionu na železničním přejezdu v Uhříněvsi, kdy řidič z nepochopitelných důvodů zůstal stát déle než dvě minuty na kolejích mezi staženými závorami, až jej rozmetal jedoucí vlak, obletěla prakticky všechna naše média. Podle statistik Drážní inspekce došlo na železničních přejezdech do konce srpna letošního roku k 133 střetům. Při nich zemřelo 26 lidí a 71 dalších se zranilo. Oproti loňskému roku je to nárůst!

Co dělat na přejezdu

·       Dokud jsou červená světla v činnosti, nevjíždějte na přejezd!

·       Pokud uváznete mezi závorami, přidejte plyn a závory proražte. Způsobíte sice škodu v řádech tisíců korun, ale nezabijete sebe ani nikoho jiného v okolí či ve vlaku.

·       Jestliže proražení závor není z nějakého důvodu možné (například kvůli poruše auta), ihned jej opusťte a zavolejte na linku 158, případně 112. Tam událost nahlaste společně s číslem přejezdu, které naleznete na zadní straně výstražných křížů ve tvaru P 12xx. Dispečeři tak budou okamžitě vědět, kde přesně se nacházíte. 

·       Totéž by měli učinit lidé, kteří jsou svědkem takovéto události.

 

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message