Články

Pravidla soutěže o den s odtahovkou
Article photo

Základní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže Nebourám.cz o všední den s odtahovou službou pro jednu osobu, která probíhá na facebookové stránce https://www.facebook.com/nebouram/ (dále jen "soutěž").

 

Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost CTECH s.r.o. se sídlem Praha 4 – Michle, Michelská 29/6, PSČ 140 00, IČO 26494183, (dále jen “Organizátor”). Koordinátorem soutěže je společnost VISIBILITY DIGITAL s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00, IČO 24305669 (dále jen „Koordinátor“). Soutěž není organizována společností Facebook.

 

Účast v soutěži a pravidla

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky starší 18 let, které se v době konání přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem (číselným tipem).

Soutěžní příspěvky se vkládají ve formě komentářů pod facebookový příspěvek se soutěžní výzvou na facebookové stránce Nebourám.cz.

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké Organizátorovi a agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže. Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující prvky vulgarity a rasové, etnické či náboženské diskriminace.

Soutěž probíhá od 25. 11. 2020 19:00 hodin do 30. 11. 2020 23:59 hodin.

Účastník odesláním příspěvku do soutěže uděluje Organizátorovi a Koordinátorovi soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů  (e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dále prohlašuje, že je jediným autorem vloženého příspěvku a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník odesláním soutěžního příspěvku poskytuje Organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby Organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho části bez omezení zveřejňoval a užíval všemi způsoby.

Výherce

Po skončení soutěže vyhodnotí porota určená Organizátorem soutěže a Koordinátorem soutěže zveřejněné soutěžní příspěvky a vybere jeden vítězný příspěvek. Primárním kritériem výběru je blízkost soutěžního příspěvku ke správné odpovědi, sekundárním kritériem je v případě shody rychlost zveřejnění soutěžního příspěvku. Výběr vítěze je zcela na rozhodnutí poroty. Autor vítězného příspěvku získá cenu vyhlášenou Organizátorem soutěže (všední den s odtahovou službou pro jednu osobu).

Výherce bude kontaktován Organizátorem soutěže či Koordinátorem soutěže prostřednictvím komentáře vloženého pod soutěžní facebookový příspěvek. Pokud se výherce o výhru nepřihlásí prostřednictvím soukromé zprávy do 7 dnů a pokud do 10 dnů od vyhlášení soutěže nezašle Organizátorovi prostřednictvím soukromé zprávy svou adresu, e-mail a telefon pro doručení výhry, jeho nárok na výhru zaniká.

 

Práva a povinnosti organizátora

Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a veškeré výhry jsou proto právně nevymahatelné.

Účastí v soutěži projevuje každý́ účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že Organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Organizátora, včetně webových stránek a profilů Organizátora na sociálních sítích.

 

 

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message