Články

Pozor mlha
Article photo

Jízda v mlze může být opravdu nebezpečná. Nejen že výrazně klesá viditelnost, ale mlha navíc zkresluje vnímání rychlosti, která se zdá být výrazně nižší, než ve skutečnosti je. Jen stěží se totiž porovnávají rychlosti jedoucího vozidla s okolními předměty, které nejsou vidět zcela zřetelně a jsou jen v nejasných obrysech. Dokonce dochází k tomu, že řidič může považovat stojící vozidla za jedoucí. Také vzdálenost od okolních předmětů je vyhodnocována jako větší, než odpovídá realitě. Už to samo o sobě je nebezpečné. Navíc mlha na vozovce kondenzuje, díky čemuž se výrazně prodlužuje i brzdná dráha.

Pamatujte na řádné osvětlení

Při jízdě v mlze platí ustanovení zákona o silničním provozu, které jednoznačně stanoví, že za mlhy, sněžení či hustého deště se musejí vždy použít zadní světla do mlhy. Problém je, že u nás nemáme stanovenu definici mlhy. Odborníci doporučují používat světla do mlhy při špatné dohlednosti pod 100 metrů. Rovněž je potřeba si uvědomit, že za zhoršené viditelnosti při jízdě v mlze je nutné také přizpůsobit rychlost jízdy vozidla. Pro orientaci můžeme použít pravidlo, které platí například u našich sousedů v Německu. To říká, že při dohlednosti pod 50 metrů je nutné zapnout mlhovky a současně se pohybovat rychlostí do 50 kilometrů v hodině. A toto pravidlo platí i pro jízdu na dálnici. Pokud pak z mlžného oparu vyjedeme, měli bychom pamatovat na ostatní řidiče a včas zadní mlhovku vypnout. Především za tmy toto světlo dovede nepříjemně oslňovat. Například v Itálii či Polsku je samotným zákonem stanoveno, že zadní světla do mlhy se nesmějí používat, pokud je dohlednost do vzdálenosti větší než 50 metrů. Ve Velké Británii to je 100 metrů. Zvláště opatrně pak je třeba používat zadní mlhovky při delší jízdě v koloně vozidel. Použití předních světel do mlhy pak není povinné. Používat se mohou za stejných podmínek jako zadní mlhovky. Přední mlhovky také mohou svítit jen tehdy, jsou-li současně rozsvícena potkávací světla. Někdejší kombinace s předními obrysovými světly je dnes již nepřípustná. Současné moderní automobily jsou vybavovány funkcí automatického přepnutí světel pro denní svícení na světla tlumená. U nich je pak potřeba zkontrolovat, zda opravdu došlo k rozsvícení světel. Světla pro denní svícení rozhodně nejsou dostatečným osvětlením, navíc u starších vozů s touto funkcí nejsou rozsvícena koncová světla, a automobil se tak může pro řidiče za ním jedoucí stát prakticky neviditelným.

Zviditelnit se musejí i ostatní účastníci silničního provozu

Na svou viditelnost za mlhy musejí pamatovat také nemotorizovaní účastníci silničního provozu. Platí zásada, že za mlhy musí každý, kdo se po silnici pohybuje, nejen vidět, ale také být viděn. Chodci musejí důsledně používat reflexní doplňky. Cyklisté musí být osvětleni vpředu i vzadu a určitě nezaškodí, pokud svou viditelnost zvýší používáním reflexních vest, případně dalších reflexních doplňků.

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message