Title
Obezita může být nebezpečná i za volantem
Article photo

Mírně obézní řidiči čelí o 21 % vyššímu riziku, že následky jejich dopravní nehody budou mít fatální následky; u jedinců s těžkou obezitou je to však až o 81 procent.
Odborníci z University of California se zaměřili na tělesnou hmotnost řidičů při automobilových nehodách s fatálními následky. Rozborem více než 3 400 dopravních nehod došli k závěru, že osoby s nízkou hmotností a ty s lehkou nadváhou (zde se užívá tzv. Index tělesné hmotnosti - Body Mass Index – BMI, který se vypočítá vydělením hmotnosti daného člověka v kilogramech druhou mocninou jeho výšky v metrech), tedy jejichž BMI je nižší než 18,5 či v rozmezí od 25 do 29,9 umírají v případě kolize se zhruba stejnou pravděpodobností jako jedinci s normální hmotností.

Výrazně hůře na tom ovšem byli ti, kteří jsou považováni za obézní. Pravděpodobnost usmrcení při nehodě v osobním vozidle o stejné velikosti a hmotnosti je o desítky procent vyšší než u osob s optimální hmotností, tedy BMI v rozmezí od 18,5 do 24,9:

·         při obezitě 1. stupně (při BMI od 30 do 34,9) vzrůstá riziko usmrcení o 21 %; 

·         obezita 2. stupně (BMI o hodnotě od 35 do 39,9) s sebou nese zvýšení rizika úmrtí o 51 %;

·         řidiči s obezitou 3. stupně příhodně označovanou jako morbidní (BMI vyšší než 40) umírají při nehodě až o 81 % častěji.

Podle výzkumu jsou výrazně ohroženější ženy, pravděpodobnost jejich usmrcení je ještě dvakrát vyšší. V případě obezity 1. stupně vzrůstá pravděpodobnost jejich usmrcení o dalších 36 procent.

Pasivní bezpečnost automobilů je nastavena tak, aby při nehodě chránila co největší množství osob. Tedy kromě jiného ty s normální hmotností, případně s lehkou nadváhou. Při testech jsou například v populaci Evropské unie zastoupeny ve zhruba 82 procentech. Testovací figuríny tak svými parametry odpovídají „normálním“ rozměrům dospělých osob a dětí. Obézní jedinci tak musí počítat s tím, že jejich ochrana bude výrazně nižší. Podle zjištění sehrává svou roli určitě i to, že tělnatí řidiči častěji nepoužijí bezpečnostní pás. To potvrdil i průzkum provedený v roce 2014 na americké University of Buffalo, z něhož vyplývá, že řidiči s normální hmotností používají pásy o 67 procent častěji než jejich kolegové s výraznou obezitou. I v případě řádného použití pásů jsou řidiči s nadprůměrnou obezitou více ohroženi. Enormní vrstva tukové tkáně především na břiše způsobí, že v případě nárazu pás zafunguje daleko později než u řidiče s normální hmotností, což s sebou nese zvýšení rizika vzniku především vnitřních zranění. Navíc také u lidí s obezitou se častěji vyskytují chronické choroby, které zvyšují riziko vzniku závažných komplikací během rekonvalescence po nehodě.

Tyto průzkumy byly ne náhodou prováděny právě v USA. Zatímco v roce 2014 trpělo celosvětově obezitou 13 procent dospělého obyvatelstva, ve Spojených státech se jednalo o 36,5 procenta. V Evropské unii to bylo citelně méně. Z údajů Eurostatu vyplývá, že obezitou trpělo ve stejném roce 15,9 procenta obyvatel EU28. Mezi jednotlivými zeměmi však panují značné rozdíly. A jak je tomu u nás? V naší populaci máme více než 19% zastoupení obézní populace, což znamená, že obyvatelstvo České republiky je v rámci EU šesté nejobéznější. Obezita je významným zdravotním rizikem. A dovede se vymstít i při dopravní nehodě. Na to bychom měli pamatovat všichni a upravit svůj životní styl i životosprávu i v případě, že usedáme za volant.

###message