Title
Nezapomínejte na technickou!
Article photo

Máme samozřejmě na mysli technickou prohlídku vozidla. Ta probíhá ve Stanicích technické kontroly (STK) a mezi motoristy moc oblíbená není. V poslední době navíc došlo k některým změnám, které se týkají spíše zvýšené administrativy pro samotné STK. Řidičů a majitelů vozidel se pak dotknou pravděpodobně v prodloužených čekacích dobách a možná také v dalším navýšení cen za prohlídku.

Kdy přistavit vozidlo k prohlídce?

Pro provozovatele vozidel platí, že k technické prohlídce musejí přistavit osobní automobil a nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě čtyř let po prvním zaregistrování vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.
U nákladních vozidel, jejichž přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, speciálních automobilů, autobusů, silničních vozidel s právem přednosti v jízdě, vozidel taxislužby, vozidel půjčovny automobilů (určených k nájmu), kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojného vozidla, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, platí přistavení do STK nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách. U nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocyklu, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru nepřevyšuje 50 cm3 nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km/h, s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly, platí lhůta nejpozději šest let po zaregistrování vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

Termíny je potřeba hlídat

Na zadní registrační značce najdeme červenou nálepku, ze které můžeme vyčíst (i když někdy obtížně, protože nálepky nejsou příliš kvalitní), měsíc a rok, kdy budeme muset prohlídku na STK absolvovat. Mnohem jistější je zjistit si termín ve „velkém technickém průkazu“, kde je uveden i den, kdy nám „technická“ končí. Pokud bychom se spolehli pouze na měsíc, ve kterém máme na STK jet, a překročili jsme tento termín byť o jediný den, mohou nás policisté při případné kontrole pokutovat. Mají totiž přístup do databáze registru vozidel, kde je přesný termín uveden.

Přípravu na STK můžete svěřit servisu, nebo si ji udělat sami

Před návštěvou STK můžeme automobil svěřit do servisu, kde také občas nabízejí, že vůz nejen prohlédnou, ale celou anabázi na STK absolvují za nás. Základní kontrolu před STK si ale můžeme udělat i sami. Na vlastní prohlídku pak musíme mít s sebou především „velký a malý technický průkaz“. Při přistavení k prohlídce by vůz měl být čistý, bez krytů kol a nesmí být vybaven také žádnými neschválenými doplňky – to by na STK neprošel.
Termíny následných technických kontrol jsme již zmínili. Ty platí v okamžiku, že vozidlo projde bez závad. Pokud najde technik závažné závady, musí je majitel během 30 dní odstranit a přijet na opakovanou technickou prohlídku. Pokud jsou zjištěny nebezpečné závady, není vozidlu udělena žádná platnost technické prohlídky a vozidlo nesmí na pozemní komunikaci.

Změny začaly již v lednu 2016

Již od ledna roku 2016 běží systém prověřování vozidel na STK, který má zabránit podvodům, které by mohly při prohlídkách vznikat. Ministerstvo dopravy tak chce přesně vědět, kdy a jaké vozidlo opravdu do STK přijelo. Nově pak byla zavedena důkladnější kontrola technického stavu vozidla, pořizuje se kompletní fotodokumentace auta a následně se data posílají do databáze ministerstva. S touto změnou také souvisel normovaný čas na jednu prohlídku, kdy si technici musejí vyhradit 30 minut na každou jednotlivou kontrolu vozidla.

Letos další změna

Se začátkem letošního roku došlo k dalším změnám, které se týkají především emisních kontrol. Již od zmiňovaného počátku roku 2016 se zpřísnila emisní kontrola, tím, že technici dostali za povinnost kontrolovat vůz prostřednictvím diagnostické zásuvky. Stanice pro měření emisí (SME) pak mají od letošního ledna také povinnost pořizovat fotodokumentaci měřených vozidel. Stanice zároveň musejí být připojeny do Centrálního informačního systému ministerstva dopravy, do kterého obrazový záznam a výsledky měření on-line ukládají. Nemělo by tak docházet k tomu, že vozidlo, které stanici vůbec nenavštíví, dostane protokol o úspěšné kontrole. Zároveň se má zúžit prostor pro to, aby vozidlo, které neprojde měřením na jedné stanici, odjelo na jinou, kde projde. V protokolech jsou totiž zaznamenávány časy a doba kontroly. Stejně jako na STK tak mechanik na emisích dokumentuje pohled na vozidlo zepředu i zezadu, výrobní štítek, tachometr a VIN kód. Pořízené snímky poslouží i jako další zdroj kontroly počtu najetých kilometrů. Změna má zároveň zjednodušit administrativu na SME. Pokud jednou stanice zapíše údaje o vozidlu do systému, tak při dalším měření už jej pouze vyhledají a nebudou muset údaje zapisovat znovu. Tak uvidíme, jak se všechny tyto změny osvědčí a zda na našich silnicích budou jezdit jen vozy, které jsou technicky v pořádku a s emisemi, jež odpovídají daným normám.

 

###message