Title
Léky za volantem mohou být nebezpečné
Article photo

O tom, že drogy do silničního provozu nepatří, dnes pochybuje již málokdo. Daleko méně se však hovoří o tom, že i řada léků na předpis či dokonce volně prodejných může být pro řidiče riziková.

Jak jsou léky nebezpečné?

Některé léky negativně ovlivňují pozornost, schopnost koncentrace, motoriku a koordinaci pohybů, kvalitu zrakového vnímání, zpomalují reakce, navozují spavost či naopak pocity vnitřního napětí nebo dokonce agresivitu, často i pocity zmatenosti či závrati. Zrádná může být také vzájemná kombinace zdánlivě neškodných preparátů či léků s alkoholem. Řidiči si často neuvědomují, že negativní účinek léčiv může přetrvávat mnoho hodin po jejich podání.

Jaké léky jsou rizikové?

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou rizikové především léky, jejichž používání je třeba konzultovat s lékařem či lékárníkem. Spadá sem široká škála skupin medikamentů, jejichž potenciál přispět ke vzniku nehody je opravdu vysoký. Jedná s například o antiepileptika (léky k zabránění vzniku epileptických záchvatů); psychoanaleptika (látky stimulující centrální nervový systém); psycholeptika (látky tlumící centrální nervový systém); další léky na léčbu nervového systému (včetně léků používaných při léčbě závislosti na alkoholu či opiátech); léky na léčbu diabetu; antiparkinsonika (k tlumení projevů Parkinsonovy choroby); také léky používané při léčbě hypertenze, antihistaminika (léky proti alergii), nebo analgetika (léky k tlumení bolesti) mohou zvýšit riziko nehody.
Další rizikové léky zmiňuje i Světová zdravotnická organizace. Například Zopiclone (přípravek na léčbu potíží se spánkem) může zvýšit riziko vzniku smrtelné nehody až o 160 %. Řada přípravků také zvyšuje riziko vzniku nehod spojených se zraněním.

Jak poznat lék nebezpečný pro řidiče?

Motoristé by měli v případě sebemenších pochybností konzultovat vhodnost používání i volně prodejných léků s lékárníkem. Pokud je lék na předpis, rozhodně by měli příslušného lékaře upozornit na to, že usedají za volant. V každém případě se vyplatí pročíst si příbalový leták. Rizikové mohou být i některé volně prodávané přípravky proti kašli, bolesti či kapky do očí. Pozor na to, že pokud by řidič prokazatelně způsobil nehodu pod vlivem léku, u něhož je v příbalovém letáku uvedeno upozornění na možné negativní účinky při řízení vozidel, musí počítat s tím, že k tomu bude při vyšetřování nehody přihlédnuto.
Před lety bývaly v České republice rizikové léky na obalu označovány varovným trojúhelníčkem. Motoristé tak byli účinně varováni před užitím preparátu, který mohl negativně ovlivnit jejich kondici při řízení vozidla. Dnes již bohužel tento symbol na lécích u nás nenajdeme. To například ve Francii byl naopak systém označování léků zaveden jako jeden z prvků snižování dopravní nehodovosti. Podle možného dopadu na bezpečnost silničního provozu zde dělí léky do čtyř kategorií od těch, které nemají na bezpečnost žádný měřitelný vliv - až po ty, jež nesmějí řidiči užívat vůbec.

###message