Články

Koleje patří vlakům. Neriskuj!
Article photo

V České republice každoročně dochází k vysokému počtu střetů vlaků s osobami, které až v 80% případů končí úmrtím. Počet obětí se pohybuje okolo 200 ročně. Znalost zásad bezpečného chování v blízkosti železniční trati může napomoci snížení tohoto čísla. Děti a mládež však nemají tolik příležitostí k jejich osvojení, jak by se na první pohled zdálo.

Základní znalosti a správné návyky v dopravě by měli dětem vštěpovat na prvním místě rodiče. Jak se však ukázalo v rozhovorech s žáky a studenty, rodiče a příbuzní dětem poskytují velmi často spíše špatný příklad. Rizikové chování je vlastní celým rodinám. Průzkum názorů a znalostí z roku 2017 pak potvrdil, že velká část občanů bydlících v blízkosti trati postrádá důležité znalosti: kdy a kde je přecházení legální a jaká jsou rizika neoprávněného vstupu na trať. Potřebné vědomosti v dostatečném rozsahu zpravidla děti nezískají ani ve škole. Dopravní výchova se soustředí spíše na pohyb v silniční dopravě.

Z průzkumu vyplynulo, že děti a mládež patří mezi časté uživatele nelegálních zkratek přes dráhu. „Využívají koleje a jejich bezprostřední okolí nejen ke zkrácení cesty, ale i k volnočasovým aktivitám“, vysvětluje Pavel Tučka z Centra dopravního výzkumu. „Má smysl se zaměřit právě na ně, protože jsou nejpřístupnější novým informacím a nabyté vědomosti jim budou sloužit po celý život“, doplňuje.

Z tohoto důvodu tým Centra dopravního výzkumu ve spolupráci s firmou Morava Graphic vytvořil dva krátké osvětové filmy, ve kterých jsou stručnou a zábavnou formou představeny zásady bezpečného pohybu v okolí železnice i důsledky, ke kterým jejich nerespektování může vést. První z nich zde...

###message