Title
Chodci jsou na silnici jedni z nejzranitelnějších
Article photo

Střet motorového vozidla s chodcem končí ve většině případů fatálně. Chodec má prostě proti autu poměrně malou šanci. A za poslední období dokonce statistiky mezi chodci zaznamenali zvýšený počet obětí dopravních nehod.

Kdo je to vlastně chodec?

Je to nejen ten, kdo jde běžnou chůzí po komunikaci, ale podle platné legislativy i ten, kdo tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa apod.

Jak se správně pohybovat po komunikaci?

Chodec musí pro svůj pohyb po komunikaci užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Kde není chodník, nebo pokud není schůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice, případně je také neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky.

V případě, že se rozhodneme přejít vozovku, pak pokud je blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musíme přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se pak chodí vpravo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se musíme především přesvědčit, zdali můžeme vozovku přejít, aniž bychom ohrozili sebe, nebo ostatní účastníky. Jakmile již vstoupíme na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmíme se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Je také zakázáno, abychom překonávali zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Chodec nemá na přechodu absolutní přednost

Bohužel stále ještě přetrvává jakýsi pocit absolutního bezpečí na přechodu pro chodce, byť by to mělo být to nejbezpečnější místo pro přecházení. Podle platných pravidel platí, že na přechod pro chodce nebo na vozovku se nesmí vstupovat bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec také smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Je pravda, že to se dá mnohdy jen těžko odhadnout. Navíc v řadě případů jede vozidlo rychleji, než by chodec předpokládal, i než je v daném místě vůbec povoleno. Do vozovky také nesmíme vstupovat, pokud se blíží vozidlo s právem přednostní jízdy. Pokud jsem v tomto případě již na vozovce, je nutné ji co nejrychleji opustit. A ještě jedno upozornění – chodec musí vždy dát přednost tramvaji.

Chodci hodně umírají v noci

Chodci jsou jedinou skupinou účastníků silničního provozu, kteří v naprosté většině případů přicházejí o život v noci. Je to až šedesát procent všech usmrcených z důvodu dopravní nehody. Pokud v této statistice ale dohledáme usmrcené chodce v denních hodinách, dojdeme k tomu, že řada z nich zemřela po střetu s vozidlem sice ve dne, ale za zhoršené viditelnosti. Až sedmdesát procent chodců tak přichází o život za tmy či ve dne za deště, mlhy, sněžení, svítání či soumraku. A mnohdy by stačilo jen mít na sobě viditelnější oblečení, či reflexní prvky. Některé výzkumy prokázaly, že po setmění je obecně riziko vzniku dopravní nehody až čtyřikrát vyšší než za dne. Řidiči hůře odhadují průběh silnice, dostatečně si neuvědomují zhoršenou viditelnost potenciálních překážek, a také neradi mění svůj způsob jízdy, který volí za nesnížené viditelnosti. Chodci si pak na druhou stranu poměrně často ani nepřipouštějí, že jsou pro řidiče špatně viditelní. Až čtvrtina řidičů přiznává, že si chodce jdoucího v tmavém oblečení po okraji vozovky vůbec nevšimla. Ani bílé oblečení nelze považovat za řešení. Řidiči si takto oblečených postav všimnou zhruba dvě vteřiny před možným střetem. To je málo na to, aby se dalo srážce zabránit. Již od února 2016 platí i u nás povinnost mít na sobě reflexní doplňky, pokud se pohybujeme po komunikaci mimo obec. Je pravda, že díky tomu se poměrně značně snížil v tomto prostředí počet nočních nehod, a tím i úmrtí mezi chodci. Na druhou stranu se však nemění počet nehod chodců ve dne a také nočních nehod uvnitř měst a obcí. V řadě případů jsou i v obcích místa, kde je chodec špatně vidět, třeba díky špatnému osvětlení v daném místě. To v poslední době vede k úvahám o rozšíření platnosti povinností nosit reflexní prvky při snížení viditelnosti i v obcích, jak k tomu ostatně došlo již v některých státech, kde obdobná pravidla také platí. Pamatovat bychom ale měli i na to, že reflexní prvky se musejí používat nejen za tmy, ale obecně za snížené viditelnosti. Tou může být například i soumrak či svítání, a ve dne dokonce i mlha, sněžení či hustý déšť.

Pozor na zombies

Ale i dobré světelné podmínky nemusejí být zárukou, že k nehodě nedojde. Především se jedná o nepozornost z obou stran, tedy jak řidičů, tak i chodců. Celosvětově například začínají být problémem chodci s chytrými telefony. Ne náhodou byl pro ty z nich, kteří se za chůze plně oddávají radovánkám se svým chytrým telefonem, zaveden trefný název smartphone zombies.

###message