Články

Chodcem je i lyžař
Article photo

Kdy se stáváme chodcem?

Podle pravidel silničního provozu je chodcem každý, kdo vstoupil na chodník nebo na silnici. A je jedno, jestli tam stojí, anebo jde. Chodcem je ale i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm. Chodec se ale může pohybovat také na lyžích, na kolečkových bruslích, na vozíku pro invalidy, může vést psa, jízdní kolo nebo motocykl o objemu válců do 50 cm3.

V letošním zimním období nám ze zimních radovánek zůstaly především ty spojené s bobování, sáňkováním, nebo s pohybem na běžeckých lyžích. A z výše uvedené definice pak vyplývá, že i ti, kteří se pohybují na běžkách, případně táhnou sáně, jsou chodcem. A tak především v zimních střediscích by měli všichni dodržovat stanovená pravidla, a to hlavně v okamžiku, kdy se společně tito chodci pohybují spolu s motorizovanými kolegy po zasněžených vozovkách.

Jaká pravidla platí pro chodce?

Není asi potřeba zdůrazňovat, že pravidla platí pro všechny účastníky silničního provozu. Ti se tak musí chovat navzájem ohleduplně a ukázněně, řídit se zákonem o provozu na pozemních komunikacích, světelnými signály, dopravními značkami a případně i pokyny policistů a dalších osob, které k tomu mají oprávnění.

Jen pro připomenutí tedy pár povinností stanovených pro chodce - chodec musí pro chůzi užít chodník, a tam kde chodník není nebo je neschůdný, může k chůzi využít silnici. Pokud jde chodec po silnici, musí jít po levé krajnici, a nemá-li silnice krajnici, pak při levém okraji vozovky. Takto mohou jít maximálně dva chodci vedle sebe. Pokud se týká cyklistů, tak v okamžiku, kdy sesednou z kola a vedou jej, stávají se chodcem; a pokud kolo vedou po chodníku, tak by jím neměli ohrožovat okolní chodce. Vhodné je vést kolo blíž k vozovce. Zároveň tak chrání i sami sebe. Vede-li chodec kolo po silnici, pak jde po pravé krajnici nebo při pravém okraji vozovky. Kolo je přitom na straně blíže k vozovce. Při chůzi s kolem musí alespoň jedna ruka držet kolo za řídítka. Tímto způsobem je zajištěno přesné vedení kola, které tak nemůže například najetím na nerovnost náhle změnit směr jízdy, a zkřížit tak dráhu jinému chodci nebo dokonce jedoucímu vozidlu. A samozřejmě nesmíme v případě snížené viditelnosti zapomenout ani na zviditelnění se prostřednictvím reflexních prvků.

Pozor na šířku vozíku. Tlačí-li nebo táhne-li chodec ruční vozík, jehož šířka nepřesahuje 60 cm, chodí stejně jako ostatní chodci buď vpravo na chodníku, po levé krajnici, nebo při levém okraji vozovky. Pokud ale osoba tlačí nebo táhne ruční vozík, jehož šířka převyšuje 60 cm, pak se už nejedná o chodce, ale o řidiče nemotorového vozidla. Platí tedy pro něj všechna pravidla, jako pro řidiče! S takovým vozíkem nesmí jít po chodníku, ale co nejvíce při pravém okraji vozovky a nesmí být pod vlivem alkoholu. Ruční vozík musí být vybaven červenými kulatými odrazkami, vyznačujícími jeho obrysovou šířku. Za snížené viditelnosti je vhodné vozík i osobu doplnit obdobně jako u cyklistů o bílé světlo dopředu a červené světlo dozadu.

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message