Články

BESIP podporuje Nebouram.cz
Article photo

BESIP, hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v České republice podporuje projekt Nebouram.cz.

Jedná se o celorepublikovou soutěž pro všechny řidiče, kde si účastníci mohou moderní formou online testů ověřit kvalitu svých znalostí z oblasti silničního provozu a současně jsou motivováni zajímavými odměnami k tomu, aby si své vědomosti dále prohlubovali.

V soutěži se formou testů opakují dopravní předpisy, prostřednictvím animací se soutěžící dostávají do krizových situací z pohledu řidiče, trénují pozornost a rychlost reakcí v doplňkových hrách Pexeso a Jedu dál. Na sociálních sítích projektu mohou dále opakovat dopravní značky, křižovatky nebo se dozvědět důležité informace ohledně poskytnutí první pomoci. Soutěží se na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci připravené pro Android i iOS zařízení.

Projekt má v současnosti již přes 25.000 soutěžících. Představuje moderní, edukativně-soutěžní koncept komunikace, který pomáhá srozumitelnou formou informovat veřejnost o právních úpravách zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ačkoliv počet dopravních nehod v posledních letech klesá, bylo v roce 2019 na našich silnicích usmrceno celkem 547 osob a 2 110 těžce zraněno. Osvěta a edukace má smysl, což potvrzují sami soutěžící svými reakcemi. Výsledky odpovědí se analyzují, vybírají se témata, která dělají soutěžícím největší potíže a ta se dále zpracovávají do vzdělávacích materiálů, případně slouží jako podklady pro další edukační kampaně.

První dva ročníky soutěže financoval Fond zábrany škod, díky němuž mohl projekt vzniknout a oslovit české řidiče. Na další období byly upřednostněny jiné projekty, více cílené na seniory a mladé řidiče. Podporu tedy přebírá oddělení BESIP ministerstva dopravy, které nejen doplní motivační odměny, ale zároveň rozšíří edukační část projektu o nové otázky a přinese do soutěže nové informace a podněty.

„V době, kdy BESIP musel kvůli mimořádným opatřením v souvislostí s onemocněním COVID-19 výrazně omezit kontaktní preventivní akce s veřejností, je pro nás logické a přínosné spojení s osvědčeným projektem, který funguje online a zajišťuje edukaci v oblasti bezpečnosti provozu,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.

Projekt Nebouram.cz cílí na všechny řidiče v ČR bez rozdílu, může stejně dobře posloužit studentům autoškol, kteří se připravují na závěrečné zkoušky jako zkušenému řidiči. Navíc zábavnou formou a s motivačními odměnami.

 

Ukažte nám, jak se vyznáte v oblasti silničního provozu a získávejte za své znalosti zajímavé ceny! Opakování je matka moudrosti a čím víc bude nás prověřených a informovaných řidičů, tím bude na cestách lépe!

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message